cyeProfessora: Sonnia Sanchez León

Dirigit a: De 2 anys i mig a 4 (aprox.)

Horari: Dilluns de 17:15 a 18:15h

 

En aquest espai basem l’aprenentatge a través del joc i el moviment, sempre establint unes normes comunes que ajudin a l’adquisició d’uns objectius marcats que afavoreixin el desenvolupament social i motriu del nen/a.

L’estructura de la classe es basa en tres parts:

 

Part inicial:

Passar llista, fer comentaris, jocs de presentació i escalfament i establir normes.

 

Part principal:
 • Activitats dinàmiques a través de jocs, experimentar amb diferents postures, jocs d’equilibris, activitats amb globus, pilotes petites…
 • Exercicis d’experimentació, identificació i mobilitat amb totes les parts del cos.
 • Exercicis de desplaçament per l’espai.
 • Exercicis d’expressió oral, corporal i social.

 

Part final:
 • Activitats per tornar el cos en repòs i tranquil·litat, recollida de material (si cal) i comentaris finals.
 • Exercicis de relaxació i massatge.

 

Els objectius que volem assolir amb totes les activitats són les següents:

 

Objectius socials:
 • Gaudir del joc i crear un ambient divertit.
 • Treballar en equip, potenciar la cooperació i aprendre a conviure.
 • Fomentar la participació, la integració, l’empatia, el companyerisme i la resolució de petits conflictes al grup.
 • Aprendre a relacionar-se entre ells i compartir.
 • Aprendre a seguir indicacions, acceptar i respectar les normes del joc, així com una derrota.
 • Potenciar l’atenció, la concentració i la imaginació.
 • Assolir progressivament les capacitats afectives i emocionals, així com la seguretat en sí mateixos i la capacitat d’iniciativa.

 

Objectius motrius:
 • Progressar en el coneixement, control i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Treballar la motricitat mitjançant el joc.
 • Descobrir les diferents formes d’expressió.
 • Aprendre a seguir el ritme de la música i les cançons afavorint la coordinació.
 • Adquirir orientació i coneixements espacials.
 • Potenciar el moviment, l’equilibri, la velocitat, la resistència i l’activitat física.
 • Potenciar la capacitat de relaxació, després de l’activitat, fomentant el contacte corporal i la proximitat del cos mitjançant el massatge i la respiració.