DANSA ACADÈMICA

🏠 / Tallers Anuals / Dansa Acadèmica / Iniciació a la dansa

Iniciació a la Dansa

iniciacion-a-la-danza

L’àrea d’Iniciació a la Dansa és un espai pensat per als més petits (dels 3 als 8 anys, aproximadament) on poden conèixer la dansa, viure i experimentar un aprenentatge concorde a les especificitats del seu desenvolupament físic i cognitiu.

A cada grup específic el nostre professorat tracta de marca uns objectius per al curs, que presentats als infants sota la máxima de “gaudir i aprendre”, esdevenen claus per tal de que l’alumne sigui conscient de la seva pròpia evolució..

Com som conscients de que una formació completa en diverses disciplines esdevé complicat en els nostres dies, hem apostat per l’acondicionament del cos en el seu conjunt mitjançant un aprenentatge amb base tècnica clàssica, dotant als nens i nenes de les condicions necessàries i més adients per a formar-se desprès en el tipus de dansa que més els agradi.

Així doncs, els pilars transversals que defineixen aquesta àrea són: una formació de qualitat acorde a les especificitats del grup, però també de l’alumne; un aprenentatge gaudit i motivacional, així com el més experimental i vivencial possible, que permeti explorar al màxim les possibilitats del nen/a; un acondicionament del cos físic i cognitiu que els permeti formar-se professionalment en el món de la dansa, a la vegada que els pugui ajudar en el seu procés de desenvolupament i creixement personal.

Per al curs 2023/24, els tallers anuals d’Iniciació a la dansa són:

Sensibilització (3-6 anys)

Professora: Muriel Pascual

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Divendres de 17:30 a 18:30h

Dilluns i dimecres de 18 a 19h

Dimarts i dijous de 17 a 18h

Inici (6-8 anys)

Professora: Muriel Pascual

Nivell 1

Nivell 2

Dimarts i dijous de 18 a 19h

Dilluns i dimecres de 17 a 18h


La Botigueta