🏠 / Blog / Mollet celebra el Dia Mundial del Teatre amb un seminari gratuït d’iniciació al Teatre de l’Oprimit
|

Mollet celebra el Dia Mundial del Teatre amb un seminari gratuït d’iniciació al Teatre de l’Oprimit

Es farà el cap de setmana del 25 i 26 de març al Mercat Vell, a càrrec de Ferran Jiménez

Des de 1961, cada 27 de març celebrem el Dia Mundial del Teatre. Ja fa uns anys que l’Ajuntament de Mollet se suma a aquesta jornada organitzant un cap de setmana de formació gratuïta per a totes les persones vinculades al teatre i les arts escèniques de la nostra ciutat.

Enguany la formació estarà dedicada al Teatre de l’Oprimit, amb un intensiu d’iniciació de 12h impartit pel director de La Tramolla, Ferran Jiménez.

Les inscripcions ja estan obertes, i podeu apuntar-vos seguint aquest enllaç o als centres cívics i culturals de Mollet en horari de tarda (ja sigui presencialment o per telèfon).

Objectius

 • Descobrir les tècniques i metodologies del Teatre de l’Oprimit com a eines de canvi social.
 • Donar a conèixer jocs i tècniques dramàtiques per a la resolució de conflictes.
 • Permetre als participants adquirir una visió global de les diferents tècniques del Teatre de l’Oprimit i les bases teòriques per poder utilitzar-les en la producció dels seus propis processos creatius de transformació social.

La Metodologia: El Teatre de l’Oprimit

Primer som teatre,
després fem teatre

Augusto Boal

El teatre ha estat, des de la seva aparició, part integrant i inseparable de l’activitat humana. En un  principi van ser la construcció d’armes i estratègies per a barallar amb l’animal, el poder observar-se a si mateix en l’acte de fer. Més tard la creació de balls y ritus per atraure la pluja o les bones collites, i després els rituals religiosos: l’ésser humà ha estat històricament lligat a la creació artística.

Però a través de la història, han anat apareixent i evolucionant els sistemes de dominació i amb  ells la necessitat de treure a les persones els mitjans de producció artística. 

Han institucionalitzat l’art, i els artistes han esdevingut una elit que el poble admira i idealitza des de lluny.

Al principio, el actor y el espectador coexistían en la misma persona; cuando se separan, cuando ciertas personas se especializan como actores y otras como espectadoras, es cuando nacen las formas teatrales tal como hoy las conocemos.
(…)
El teatro es una vocación que concierne al conjunto de la humanidad.

El Teatro del Oprimido es un sistema de ejercicios físicos, juegos estéticos y técnicas especiales cuyo objetivo es restaurar y restituir a su justo valor esa vocación humana, que hace de la actividad teatral un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales e ínter subjetivos”.
Augusto Boal
“Arco Iris del Deseo”

Creat per Augusto Boal (Candidat al Premi Nobel de la Pau 2008 i Ambaixador Mundial del Teatre de la UNESCO) a Brasil a finals dels anys seixanta i desenvolupat a través dels darrers anys a més de la meitat de països del món, el Teatre de l’Oprimit procura recuperar els mitjans de producció artística per a la massa oprimida.

Es basa en la creença que tots i totes som actors i actrius protagonistes de les nostres vides, molt més, i molt millors del que creiem ser.

El TO crea un espai que allibera a les persones de la cultura del monòleg, establint la cultura del diàleg, el debat, la discussió.

Les persones que el practiquen recuperen l’autoconfiança, la capacitat de qüestionar en lloc de esperar respostes, d’analitzar en lloc d’acceptar cegament, de ser constructores de la seva realitat analitzant la societat on viuen, descobrint les situacions opressives i els mecanismes que les creen, no només per entendre-les, sinó per a cercar de manera col·lectiva la manera de transformar-les.

Es divideix en 7 tècniques: Teatre Periòdic, Teatre Fòrum, Teatre Imatge, Teatre Legislatiu, Teatre Invisible, Arc de Sant Martí del Desig i Estètica de l’Oprimit, amb les que es treballen quatre aspectes fonamentals: artístic, educatiu, polític–social i terapèutic.


CONTINGUT TEÒRIC

 • Introducció. Conceptes de TO, Teatre Imatge i Teatre Fòrum.
 • Orígens del TO. Augusto Boal, contes de Virgili i la Senyora Gorda.
 • Arbre Cajou del TO: Jocs, T Imatge, T Diari, Arc de Sant Martí del desig, T Fòrum, T Invisible, T Legislatiu, Extrapolació, Multiplicació.
 • Dramatúrgia del Teatre Fòrum: Opressor/Oprimit, Contrapreparació, Crisi Xina, Derrota, Alternatives
 • Desenvolupament del Teatre Fòrum: Espect-actor, intervenció, Jòcker.

DESENVOLUPAMENT DEL SEMINARI

1a PART: Cohesió de Grup i Desmecanització

 • Dinàmiques de presentació i confiança
 • Jocs de desmecanització i descoordinació
 • Introducció al Teatre Essencial a través de jocs i mecàniques grupals

2a PART: Introducció al Teatre Imatge

 • De la imatge individual a la imatge col·lectiva
 • De la imatge concreta a la imatge abstracta
 • Imatges d’opressió / Imatges d’opressor i oprimit
 • Transició de la Imatge Real a la Imatge Ideal

3a PART: Creació de models de Teatre Fòrum

 • Elecció de temes a treballar
 • Dramatúrgia del Teatre Fòrum
 • Creació de la història en imatges
 • Tècniques de dinamització
 • Integració d’elements estètics: música, so, imatge abstracta, etc.
 • Estratègies d’opressió i tècniques d’assaig i creació de personatge

4a PART: Realització d’una sessió de Teatre Fòrum

 • Presentació de les escenes
 • Fòrum amb intervencions dels espect-actors
 • Tècniques del Jòcker