TEATRE

🏠 / Tallers Anuals / Teatre / Teatre per a joves

Teatre Jove

HORARIS PER AL CURS 23/24:

Nivell 1: dimarts i dijous de 19:15 a 20:15h

Nivell 2: dilluns i dimecres de 18:45 a 20:15h

Professor: Ferran Jimenez

teatre-jove2En el present taller es proposa crear un espai perquè els i les joves i adolescents puguin descobrir i entrenar les seves capacitats creatives, expressives, artístiques, estètiques, comunicacionals i relacionals a través del teatre, així com iniciar-se en les tècniques i coneixements necessaris per a la formació de l’actor/actriu i la creació dramàtica.
Es treballarà a partir del joc i la improvisació, cercant explorar la creativitat individual de cada alumne així com les capacitats d’escolta i adaptació al grup. S’iniciarà als i les joves en tècniques d’interpretació i entrenament actoral, creació col·lectiva d’escenes dramàtiques i creació de personatges. Al mateix temps, durant tot el curs es treballarà de forma paral·lela en tècniques d’entrenament i expressió corporal i vocal.

En funció de les necessitats dels i les alumnes, part important del procés d’aprenentatge es realitzarà a través del muntatge i creació d’una peça teatral. En aquest sentit, es potenciarà l’autogestió del grup per a escollir i marcar-se uns objectius com a creadors, planificar les fases del treball i transitar-les fins al final del procés de creació.

Amb aquest pla de curs, pretenem que els i les joves no només adquireixin les eines necessàries per iniciar-se en el món de la interpretació i la creació dramàtica, sinó que també es beneficiïn dels avantatges que la pràctica del teatre els pot aportar en aquest moment de la seva formació: millora de l’auto coneixement i l’autoestima, millora de les habilitats socials i de relació, entrenament de les habilitats resilents i assertives, així com la responsabilitat personal i grupal en l’autogestió d’un projecte des de la seva idea i planificació, fins al producte final.

Continguts:

  • Desbloquejament i cohesió de grup
  • Escolta i adaptació als companys i companyes
  • Expressió i creativitat corporal
  • Dicció i tècnica vocal
  • Introducció a la improvisació dramàtica
  • Exercicis d’entrenament actoral i creació de personatges
  • Tècniques de creació d’escenes i assaig
  • Projecte de creació col·lectiva d’una peça teatral